Сыр твёрдый «Grana Padano»DOP , 300 г, Италия

260.00грн.

сыр, сыр твердый, сыр грано падано

Описание

ПЕРЕД ЗАКАЗОМ УТОЧНЯЙТЕ НАЛИЧИЕ ТОВАРА!

Грана Падано (Grana Padano Dop)

Grana Padano производится в провинциях Падуанской равнины заключённых между областями Ломбардии, Пьемонта, Эмилии-Романьи, Венето и Трентино. Это самый продаваемый сыр DOP в мире. Маркировка DOP (Denominazione d’ Origine Protetta), указывает на то, что все операции по производству определённого продукта, в данном случае сыров, проводятся в одном регионе.

Чтобы его произвести используют молоко коров, которые питаются свежим кормом, либо овоще-зерновыми смесями, которые обязательно должны отвечать строгим критериям и правилам производства предусмотренными консорциумом по защите этого сыра.

Для производства используется натуральное сырое молоко, частично обезжиренное. Производство осуществляется в огромных медных котлах и коагуляция происходит с использованием натуральной сыворотки и сычужного фермента животного происхождения. При свёртывании молоко приобретает зернистую структуру (grana), при этом каждое зёрнышко по размеру напоминает рисовое. После варки эти зёрнышки скапливаются в однородную массу и выпадают на дно котла, из которого они собираются специальной тканью. После этого сыр переносят в ёмкости, которые придают ему цилиндрическую форму, а затем помещают в соляной раствор для засолки. Там он находится 14-30 дней. После посола формы с сыром переносятся в помещения с определённой температурой и влажностью для созревания. При этом процессе формы сыра постоянно контролируются, переворачиваются и чистятся. Grana Рadano может быть 3 типов в зависимости от времени созревания:

От 9 до 16 месяцев;

От 16 до 20 под названием «Oltre 16 mesi»;

 

Грана Падано (Grana Padano Dop)

Grana Padano проводиться в провінціях Падуанської рівнини укладених між областями Ломбардії, П’ємонту, Емілії-Романьї, Венето і Трентіно. Це самий продаваний сир DOP у світі. Маркування DOP (Denominazione d’ Origine Protetta), вказує на те, що всі операції з виробництва певного продукту, в даному випадку сирів, проводяться в одному регіоні.

Щоб його зробити використовують молоко корів, які харчуються свіжим кормом, або овоче-зерновими сумішами, які обов’язково повинні відповідати суворим критеріям і правил провадження передбаченими консорціумом щодо захисту цього сиру.

Для виробництва використовується натуральне сире молоко, частково знежирене. Виробництво здійснюється у величезних мідних казанах і коагуляція відбувається з використанням натуральної сироватки і сичугового ферменту тваринного походження. При згортанні молоко набуває зернисту структуру (grana), при цьому кожне зернятко, за розміром нагадує рисове. Після варіння ці зернятка скупчуються в однорідну масу і випадають на дно казана, з якого вони збираються спеціальною тканиною. Після цього сир переносять в ємності, які надають йому циліндричну форму, а потім поміщають в соляний розчин для засолювання. Там він знаходиться 14-30 днів. Після засолу форми з сиром переносяться у приміщення з певною температурою і вологістю для дозрівання. При цьому процесі форми сиру постійно контролюються, перевертаються і чистяться. Grana Рadano може бути 3 типів у залежності від часу дозрівання:

Від 9 до 16 місяців;

Від 16 до 20 під назвою «Oltre 16 mesi»;